Skip to main content

شروع کار با دارکوب

دارکوب یک پلتفرم ابری (PaaS) بر پایه معماری کوبرنتیز است که به شما این امکان را می‌دهد تا بدون درگیر شدن با دشواری‌های مسائل زیرساخت، پروژه‌های خود را در زمانی بسیار کوتاه بر روی اینترنت بارگذاری و اجرا کنید.


چند کلیک تا ساخت یک پروژه، دیتابیس یا نرم‌افزار سازمانی

دارکوب با پشتیبانی از انواع stackهای برنامه‌نویسی و دیتابیس‌های مختلف، به شما این امکان را می‌دهد تا با چند کلیک، پروژه‌ها و دیتابیس‌های خود را بسازید. اما لازم است بدانید این امکاناتِ از پیش آماده شده، شما را محدود به پیاده‌سازیِ صرفِ این تکنولوژی‌ها نمی‌کند. در دارکوب می‌توان هر اپی را از طریق یک Git repo یا Docker image بدون محدودیت در تکنولوژی، بیلد و دیپلوی کرد. در ادامه این مستند به توضیح هر یک از stackها و دیتابیس‌ها خواهیم پرداخت. دیگر ویژگی مهم دارکوب، امکان ساخت آسان ابزارهای مهم و کاربردی سازمانی است. ابزارهای معروف در دسته‌های Analytics، business Inteligence، Object Storage، چت سازمانی و ... در این دسته قرار دارند. ساخت یک برنامه آماده Jira

ساخت اپ‌های رایج برنامه‌نویسی

برای بیلد و دیپلوی پروژه خود در دارکوب چند قدم کوتاه طی می‌شود. نخست stack مورد نیاز خود را از لیست موجود در صفحه ساخت اپ انتخاب می‌کنید، سپس فایل‌های پروژه خود را از طریق یک ریپو گیت یا به واسطه آپلود آن‌ها با فرمت zip، به دارکوب معرفی می‌کنید. نهایتاً با اعمال تنظیمات نهایی پروژه خود مثل پورت سرویس، آدرس دامنه و ... اپ شما ساخته می‌شود. در این ویدیو نحوه دیپلوی یک اپ Django به صورت نمونه قرار داده شده است. سایر اپ‌های نیز برای ساخته شدن، مراحل مشترک بسیاری با اپ ساخته شده در این ویدیو دارند:

ساخت اپ‌های داکری

ساخت اپ از منبع Git در دارکوب
Git repo
ساخت اپ Docker در دارکوب
Docker Image
ساخت مجموعه اپ‌ها با Docker Compose
Docker Compose
ساخت fileupload در دارکوب
File Upload

ساخت اپ‌های آماده

ساخت grafana در دارکوب
Grafana
ساخت prometheus در دارکوب
Prometheus
ساخت kibana در دارکوب
Kibana
ساخت metabase در دارکوب
Metabase
ساخت wordpress در دارکوب
Wordpress
ساخت jira در دارکوب
Jira
ساخت Jira Service Management در دارکوب
Jira SM
ساخت confluence در دارکوب
Confluence
ساخت RocketChat در دارکوب
Rocket.Chat
ساخت Nextcloud در دارکوب
Nextcloud
ساخت RabbitMQ در دارکوب
RabbitMQ

ساخت دیتابیس‌های آماده

ساخت دیتابیس redis در دارکوب
Redis
ساخت دیتابیس postgreSQL در دارکوب
PostgreSQL
ساخت دیتابیس MonogoDB در دارکوب
MonogoDB
ساخت دیتابیس MySQL در دارکوب
MySQL
ساخت دیتابیس MariaDB در دارکوب
MariaDB
ساخت Object Storage در دارکوب
MinIO
ساخت دیتابیس MsSQL در دارکوب
MsSQL

ساخت اپ‌های رایج

ساخت اپ جنگو در دارکوب
Django
ساخت Kont API Gateway در دارکوب
Kong API
ساخت React JS در دارکوب
React JS
ساخت Sonarqube در دارکوب
Sonarqube
ساخت وب سرویس Nginx در دارکوب
Nginx
ساخت EFK در دارکوب
EFK stack
ساخت Typesense در دارکوب
Typesense
ساخت NocoDB در دارکوب
NocoDB
ساخت QuestDB در دارکوب
QuestDB
ساخت ArangoDB در دارکوب
ArangoDB
ساخت ClickHouse در دارکوب
ClickHouse

ساخت اپ بدون داکرفایل

ساخت اپ استاتیک در دارکوب
Static
ساخت go در دارکوب
Go
ساخت java در دارکوب
Java
ساخت nodejs در دارکوب
Node js
ساخت Python در دارکوب
Python
ساخت ruby در دارکوب
Ruby
ساخت PHP در دارکوب
PHP
ساخت .Net Core در دارکوب
.Net Core