Skip to main content

Net Core.

مقدمه

برای آن که بتوانید یک پروژه Net Core. را در دارکوب دیپلوی کنید، می‌بایست که ساختار پروژه‌های Net Core. را رعایت کنید. برای مثال می‌توانید به این لینک مراجعه کنید. همچنین برای مشخص کردن نسخه dotnet-runtime، باید به فایل aspnet.csproj مراجعه کنید.

ساخت اپ در دارکوب

در صفحه‌ی اول کنسول هم‌روش در بخش «زبان‌های برنامه‌نویسی» گزینه‌ی Net Core. را انتخاب کنید:

و در صفحه‌ی بعد نوع سرور گیت خود را انتخاب کنید:

در صفحه‌ی تنظیمات اپ گزینه هایی برای اپ شما پیشنهاد داده شده است که می‌توانید از آنها استفاده کنید:

از جمله نام، آدرس زیردامنه و پورت. دقت کنید که پورت باید همان پورتی باشد که برنامه‌ی شما روی آن گوش می‌دهد. بقیه‌ی مقادیر را هم می‌توانید به دلخواه تغییر دهید.

در اینجا پلن خود را انتخاب کنید و در پایین صفحه اگر نیاز به دیسک دارید آن را اضافه کنید.

در انتهای صفحه می‌توانید جزئیات اپ خود را ببینید:

با زدن دکمه‌ی «ساخت اپ» اپ شما دیپلوی می‌شود. سپس در بخش «اطلاعات عمومی» و در تب Builds می‌توانید لاگ بیلد خود را ببینید.

در نهایت با مراجعه به آدرس دامنهی که انتخاب کرده بودید می‌توانید اپ خود را ببینید.