Skip to main content

Java

مقدمه

برنامه‌هایی که به زبان جاوا نوشته شده‌اند به دو طریق قابل تشخیص هستند. اگر در روت پروژه فایل pom.xml باشد به وسیله‌ی Maven بیلد می‌شود و این دستور اجرا خواهد شد:

mvn -B -DskipTests clean dependency:list install

اگر در روت پروژه فایل mvnw باشد، از آن برای شروع Maven استفاده خواهد شد. در صورتی که می‌خواهید بیلد با Gradle انجام شود باید فایل build.gradle یا settings.gradle یا gradlew در روت پروژه‌ی شما باشند. اگر از gradlew استفاده می‌کنید باید دو فایل gradle/wrapper/gradle-wrapper.jar و gradle/wrapper/gradle-wrapper.properties هم در پروژه باشند و در .gitignore نباشند. دستور اجرایی موقع بیلد ممکن است با توجه به فریم‌ورک مورد استفاده تغییر کند. اگر فریم‌ورک Spring Boot باشد، این دستور اجرا می‌شود:

./gradlew build -x test

اگر فریم‌ورکی تشخیص داده نشود دستور زیر اجرا می‌شود:

./gradlew stage

برای اجرای برنامه می‌توانید داخل فایلی به نام Procfile در روت پروژه‌ی خود به شکل زیر دستور بنویسید:

web: java -Xms150M -jar target/myapp.jar

که web نام دستور و مقابل آن خود دستور آورده شده است. می‌توان دستور را بر حسب نیاز تغییر داد. به شکل پیشفرض دستور زیر برای پروژه‌های Spring Boot اجرا می‌شود:

java -Dserver.port=$PORT $JAVA_OPTS -jar build/libs/*.jar

نسخه‌های پشتیبانی‌شده‌ی OpenJDK عبارت‌اند از:

Java 7
Java 8
Java 11
Java 13
Java 15
Java 16

مقدار پیش‌فرض Java 8 است. برای تغییر آن می‌توانید داخل فایل system.properties به شکل زیر آن را مشخص کنید:

java.runtime.version=11

برای اطلاعات بیشتر می‌توانید به مستندات سایت heroku مراجعه کنید.

ساخت اپ در دارکوب

در صفحه‌ی اول کنسول هم‌روش در بخش «ساخت اپ بدون داکرفایل» گزینه‌ی Java را انتخاب کنید:

و در صفحه‌ی بعد نوع سرور گیت خود را انتخاب کنید:

در صفحه‌ی تنظیمات اپ پیشنهاداتی برای اپ شما داده شده که می‌توانید از آنها استفاده کنید:

از جمله نام، آدرس زیردامنه و پورت. دقت کنید که پورت باید همان پورتی باشد که برنامه‌ی شما روی آن گوش می‌دهد. بقیه‌ی مقادیر را هم می‌توانید به دلخواه تغییر دهید. هم‌چنین برای اجرای اپ باید دستوری را مشخص کنید. اگر این دستور را در Procfile‍‍ ننوشته‌اید در قسمت «دستور اجرایی» بنویسید. می‌توانید برای اطلاع بیشتر از این موضوع بخش قبلی را مطالعه کنید. بعد از این صفحه به «انتخاب پلن» می‌روید.

در اینجا پلن خود را انتخاب کنید و در پایین صفحه اگر نیاز به دیسک دارید آن را اضافه کنید.

در انتهای صفحه می‌توانید جزئیات اپ خود را ببینید:

با زدن دکمه‌ی «ساخت اپ» اپ شما دیپلوی می‌شود. سپس در بخش «اطلاعات عمومی» و در تب ‌Builds می‌توانید لاگ بیلد خود را ببینید.

در نهایت با مراجعه به آدرس دامنه‌ای که انتخاب کرده بودید می‌توانید اپ خود را ببینید.