Skip to main content

Ruby

مقدمه

برای آن که زبان یک اپ Ruby تشخیص داده شود باید در روت آن Gemfile وجود داشته باشد. حتی اگر هیچ وابستگی gemی وجود ندارد یک Gemfile خالی ایجاد کنید. برای نصب dependencyها bundler با توجه به فایل Gemfile.lock نصب می‌شود. اگر عبارت BUNDLED WITH در این فایل باشد و نسخه‌ی 2.x را مشخص کند، Bundler نسخه‌ی 2.2.21 نصب می‌شود. اگر نسخه‌ی 1.x را مشخص کند، Bundler نسخه‌ی 1.17.3 استفاده می‌شود. اگر هم چیزی ننوشته باشد، به شکل پیشفرض 1.17.3 نصب می‌شود. اگر در Gemfile نسخه‌ی Ruby را مشخص نکرده باشید، مقدار پیشفرض برای Ruby یک نسخه minor پایین‌تر از نسخه‌ی آخر است. مثلا اگر نسخه‌ی 2.7.0 منتشر شود، نسخه‌ی پیشفرض 2.6.x خواهد بود. نسخه‌های پشتیبانی‌شده عبارت‌اند از:

2.6.8, Rubygems 3.0.3.1
2.7.8, Rubygems 3.1.6
3.0.2, Rubygems 3.2.22

برای JRuby هم پشتیبانی به شکل زیر است:

9.1.17.0, Ruby version: 2.3.3
9.2.19.0, Ruby version: 2.5.8

موقع اجرا اگر برنامه Ruby خالص باشد (مثلا Rails یا Rack در آن نباشد) دستوری تعیین نمی‌شود و باید در Procfile یا موقع ساخت اپ نوشته شود. برای نوشتن در Procfile به شکل زیر بنویسید:

web: mycommand

که web عبارت ثابت است و باید به این شکل نوشته شود. mycommand هم دستوری است که شما می‌نویسید. اگر در روت پروژه فایل config.ru باشد نوع اپ Rack تشخیص داده می‌شود. با این شرایط متغیر محیطی RACK_ENV برابر با production قرار داده می‌شود. به شکل پیشفرض برای اپ‌های Rack دستور زیر اجرا می‌شود:

web: bundle exec rackup config.ru -p $PORT

اگر از Rails استفاده می‌کنید می‌توانید به این لینک در سایت heroku مراجعه کنید.

برای اطلاعات بیشتر در مورد این بیلدپک می‌توانید به مستندات سایت heroku مراجعه کنید.

ساخت اپ در دارکوب

در صفحه‌ی اول کنسول هم‌روش در بخش «ساخت اپ بدون داکرفایل» گزینه‌ی Ruby را انتخاب کنید:

و در صفحه‌ی بعد نوع سرور گیت خود را انتخاب کنید:

در صفحه‌ی تنظیمات اپ پیشنهاداتی برای اپ شما داده شده که می‌توانید از آنها استفاده کنید:

از جمله نام، آدرس زیردامنه و پورت. دقت کنید که پورت باید همان پورتی باشد که برنامه‌ی شما روی آن گوش می‌دهد. بقیه‌ی مقادیر را هم می‌توانید به دلخواه تغییر دهید. هم‌چنین برای اجرای اپ باید دستوری را مشخص کنید. اگر این دستور را در Procfile‍‍ ننوشته‌اید در قسمت «دستور اجرایی» بنویسید. می‌توانید برای اطلاع بیشتر از این موضوع بخش قبلی را مطالعه کنید. بعد از این صفحه به «انتخاب پلن» می‌روید.

در اینجا پلن خود را انتخاب کنید و در پایین صفحه اگر نیاز به دیسک دارید آن را اضافه کنید.

در انتهای صفحه می‌توانید جزئیات اپ خود را ببینید:

با زدن دکمه‌ی «ساخت اپ» اپ شما دیپلوی می‌شود. سپس در بخش «اطلاعات عمومی» و در تب ‌Builds می‌توانید لاگ بیلد خود را ببینید.

در نهایت با مراجعه به آدرس دامنهی که انتخاب کرده بودید می‌توانید اپ خود را ببینید.