Skip to main content

اضافه‌کردن دیسک

ساخت دیسک

اضافه کردن دیسک به اپ، امکان دیگری‌ است که دارکوب برای شما فراهم کرده است.

برای اضافه کردن دیسک به اپ هنگام ساخت و یا اعمال تغییر در اپ، وارد بخش Disk شوید. ابتدا حجم مورد نظر خود را وارد کرده و سپس روی دکمه ساخت دیسک کلیک کنید. توجه داشته باشید امکان کاهش حجم دیسک وجود ندارد و صرفا می‌توانید حجم دیسک را افزایش دهید و یا دیسک را حذف کنید.

بخش دیسک در دارکوب

در مرحله بعد می‌توانید مشخص کنید که پارتیشین‌های دیسک شما در چه مسیری‌ در داخل اپ شما mount شوند. ابتدا روی گزینه «پارتیشن جدید» کلیک کنید. در ادامه با مشخص کردن یک نام و مسیر مورد نظر خود برای mount شدن پارتیشن، پارتیشن خود را ایجاد کنید. توجه داشته باشید که لازم است حداقل یک پارتیشین برای دیسک خود بسازید.

هنگام ساخت دیسک به چند نکته توجه کنید:

  • تا زمانی که گزینه «ذخیره و دیپلوی» را انتخاب نکنید، دیسک برای شما ساخته نخواهد شد.
  • امکان mount کردت پارتیشن در پوشه root(/) وجود ندارد.
  • امکان ساخت دیسک برای اپ‌های با رپلیکای بزرگتر از ۱ وجود ندارد.
  • با اضافه کردن دیسک به اپ، امکان «بروزرسانی اپ بدون داون تایم» از بین می‌رود. دارکوب برای جلوگیری از تداخل احتمالی ناشی از خواندن و نوشتن دیتا توسط نسخه‌های مختلف اپ، ابتدا نسخه قبلی اپ شما را خاموش می‌کند، سپس نسخه جدید را اجرا می‌کند. هر چند که این فرایند تنها چند ثانیه به طول می‌انجامد، اما در این بازه اپ شما از دسترس خارج خواهد شد.
انتخاب پارتیشن دیسک در دارکوب