Skip to main content

اضافه‌کردن دیسک

ساخت دیسک

اضافه کردن دیسک به اپ، امکان دیگری‌ است که دارکوب برای شما فراهم کرده است.

برای اضافه کردن دیسک به اپ هنگام ساخت و یا اعمال تغییر در اپ، وارد بخش دیسک شوید. ابتدا روی دکمه‌ی افزودن دیسک کلیک کنید و سپس حجم مورد نظر خود را انتخاب کنید. توجه داشته باشید امکان کاهش حجم دیسک وجود ندارد و صرفا می‌توانید حجم دیسک را افزایش دهید و یا دیسک را حذف کنید.

بعد از انتخاب حجم دیسک باید پارتیشن‌های مورد نظر را هم بسازید و تعیین کنید هر کدام در چه مسیری mount شوند. هنگام ساخت دیسک به چند نکته توجه کنید:

  • تا زمانی که گزینه «ذخیره و دیپلوی» را انتخاب نکنید، دیسک برای شما ساخته نخواهد شد.
  • امکان mount کردت پارتیشن در پوشه root(/) وجود ندارد.
  • امکان ساخت دیسک برای اپ‌های با رپلیکای بزرگتر از ۱ وجود ندارد.
  • با اضافه کردن دیسک به اپ، امکان «بروزرسانی اپ بدون داون تایم» از بین می‌رود. دارکوب برای جلوگیری از تداخل احتمالی ناشی از خواندن و نوشتن دیتا توسط نسخه‌های مختلف اپ، ابتدا نسخه قبلی اپ شما را خاموش می‌کند، سپس نسخه جدید را اجرا می‌کند. هر چند که این فرایند تنها چند ثانیه به طول می‌انجامد، اما در این بازه اپ شما از دسترس خارج خواهد شد.