Skip to main content

اتصال دارکوب به گیت‌هاب

برای نصب اپ گیت‌هابی دارکوب کافی است که در صفحه‌ی ساخت اپ بر روی لینک نمایش داده شده کلیک کنید. در تصاویر زیر جزئیات این مراحل نمایش داده شده است.

نصب اپ دارکوب در گیت‌هاب

پس از کلیک بر روی این لینک به سایت گیت‌هاب منتقل خواهید شد. در این صحفه گیت‌هاب به شما مجوزهایی که اپ دارکوب لازم دارد را نمایش می‌دهد تا با تایید آن و انتخاب مخازن مورد نظرتان اجازه‌ی نصب را صادر نمایید. در تصویر زیر جزئیات این مرحله نمایش داده شده است.

نصب اپ دارکوب در گیت‌هابنصب اپ دارکوب در گیت‌هاب

پس از صدور مجوز نصب مجددا به صورت خودکار از سایت گیت‌هاب به دارکوب منتقل خواهید شد. در صورت موفقیت آمیز بودن فرآیند نصب دارکوب فهرست مخازنی که اپ را بر روی آنها نصب کرده‌اید را به شما نمایش خواهد داد. با انتخاب هر مخزن می‌توانید فهرست برنچ‌های آن را نیز مشاهده نمایید. در تصویر زیر جزئیات حساب پس از نصب اپ گیت‌هابی دارکوب نمایش داده شده است.

نصب اپ دارکوب در گیت‌هابنصب اپ دارکوب در گیت‌هاب

بعد از نصب اپ گیت‌هابی دارکوب ممکن است نیاز داشته باشید که دسترسی به مخازن جدیدی ایجاد نمایید و یا دسترسی اپ دارکوب به برخی از مخازن را حذف نمایید. برای اینکار کافی است در صفحه‌ی ساخت اپ بر روی لینک نمایش داده شده در تصویر زیر کلیک نمایید.

نصب اپ دارکوب در گیت‌هاب

پس از کلیک بر روی این لینک شما به وب‌سایت گیت‌هاب منتقل خواهید شد. در گیت‌هاب با کلیک بر روی نام مخزن جدید می‌توانید اپ دارکوب را بر روی آن مخزن جدید نیز نصب نمایید. همچنین برای حذف دسترسی به یک مخزن، کافی است مانند تصویر زیر بر روی configure کلیک نمایید و سپس تغییرات مورد نظرتان را اعمال نمایید.

ویرایش اپ دارکوب در گیت‌هابویرایش اپ دارکوب در گیت‌هاب

بعد از هر push در برنچ انتخاب شده، اپ دارکوب ساخته و بروزرسانی می‌شود.