Skip to main content

مانیتورینگ

لیست بیلدها

در اپ‌های نوع گیتی امکان مشاهده‌ی لاگ بیلدها در دارکوب وجود دارد. با کلیک روی "لیست بیلدها" از منوی اطلاعات اپ، لیستی از بیلدهای اخیر اپ شما نمایش داده می‌شود.

نوع بیلدر

دارکوب برای بیلد از دو نوع بیلدر استفاده می‌کند.

  1. در صورتی که اپ شما دارای Dockerfile باشد، فرایند بیلد با استفاده از این داکرفایل انجام ‌می‌شود.
  2. در صورتی که از ساخت اپ بدون Dockerfile استفاده کرده باشید، دارکوب از یک ایمیج استاندارد (Heroku Build Packs) مربوط به stack مورد نظر شما استفاده کرده و اپ را بیلد می‌کند.

بیلد و دیپلوی آخرین کامیت

با فشردن این دگمه، آخرین کامیت اپ شما مجدداً بیلد و دیپلوی خواهد شد.

مشاهده لاگ هر بیلد

اگر روی هر یک از آیتم‌های بیلدشده کلیک کنید، اطلاعات بیلد مورد نظر مثل branch، commit، log و وضعیت بیلد به شما نمایش داده خواهد شد. با فشردن دگمه‌ی بیلد و دیپلوی مجدد کامیت، یک job بیلد جدید از کامیت مورد نظر ایجاد شده و در بالای بقیه‌ی بیلدها قرار گرفته، اجرا می‌شود.