Skip to main content

مدیریت اعضا سازمان

مدیریت اعضای سازمان قابلیت دیگری است که به شما امکان اضافه و کم کردن عضو به سازمان و کنترل دسترسی اعضای سازمان به اپ‌ها و قابلیت‌های دارکوب را می‌دهد. برای این کار می‌توانید بر روی پروفایل خود کلیک کرده و گزینه «اعضای سازمان» را انتخاب کنید. (توجه داشته باشید امکان مدیریت اعضای سازمان تنها برای صاحب سازمان فعال است)

مدیریت اعضا سازمان در دارکوب

فعال‌سازی#

برای فعال‌سازی این قابلیت، مدیر سازمان باید در صفحه‌ی مشخصات سازمان و تب تنظیم دسترسی‌ها گزینه‌ی فعال‌سازی کنترل دسترسی برای تیم را انتخاب نماید.

توجه داشته‌ باشید پس از فعال‌سازی این قابلیت فقط مدیر سازمان به همه‌ی اپ‌ها دسترسی خواهد داشت و به کاربرهای دیگر که عضو تیم هستند باید دسترسی‌های لازم توسط مدیر سازمان داده شود. همچنین بعد از فعال‌سازی این قابلیت هر کاربر پس از ساختن یک اپ به صورت پیش‌فرض دسترسی نمایش، ویرایش و حذف همان اپ را دارا می‌باشد و می‌تواند همین دسترسی‌ها را به کاربران دیگر نیز بدهد.

فعالسازی کنترل دسترسی برای اعضای سازمان

افزودن عضو به سازمان#

برای اضافه کردن عضو، مطابق تصویر زیر کافی است ایمیل هم‌تیمی خود را وارد کرده و گزینه «افزودن» را انتخاب کنید. در صورتی که هم‌تیمی شما با ایمیل وارد شده در کنسول هم‌روش ثبت‌نام کرده باشد دعوت‌نامه‌ای توسط ایمیل برای او ارسال می‌شود و هم‌تیمی شما می‌تواند از طریق ایمیل ارسالی به تیم شما اضافه شود.

اضافه کردن عضو به سازمان در دارکوب

کنترل دسترسی#

امکان کاربردی دیگری که دارکوب به شما می‌دهد، کنترل دسترسی اعضای سازمان به اپ‌های دارکوب است.

کنترل دسترسی اعضا در دارکوب

همان طور که در تصویر مشخص است شما در صفحه‌ی مدیریت اعضا سازمان می‌توانید برای هر یک از اعضای سازمان مشخص کنید که به ازای هر اپ، امکان «مشاهده»، «تغییر» و «حذف» اپ را داشته و یا نداشته باشند. همچنان می‌توانید مشخص کنید که یک عضو سازمان بتواند و یا نتواند که اپ جدیدی بسازد.

به طور مثال در شکل فوق عضو دوم سازمان امکان مشاهده و تغییر my-second-app و امکان مشاهده my-first-app را دارد، اما امکان حذف هیچ‌یک را ندارد. همچنین امکان ساخت اپ جدید نیز به او داده نشده است.

پس از انتخاب دسترسی‌های مورد نظر برای هم‌تیمی‌های خود با کلیک بر روی گزینه اعمال تغییرات، دسترسی‌های مشخص شده برای هم‌تیمی‌ها اعمال می‌شود.