Skip to main content

مقیاس‌پذیری اپ

در قسمت پلن منابع هر اپ می‌تواند مقدار replicas را افزایش دهید تا به صورت خودکار تعداد نمونه‌های در حال اجرا از اپ شما افزایش پیدا کند. با افزایش تعداد نمونه‌های در حال اجرا از اپ شما ترافیک ورودی نیز به صورت خودکار بین این نمونه‌ها تقسیم خواهد شد. البته در نظر داشته باشید که برای بهره‌مندی از مزایای افزایش replicas برنامه‌ی شما منطبق با این ویژگی و تا جای ممکن stateless باشد.

با کاهش مقدار replicas به عدد ۱ می‌تواند اپ خود را به حالت اولیه برگردانید.