Skip to main content

ساخت پایپلاین لاگ

با استفاده از پایپلاین‌ها، شما این امکان را خواهید داشت که همه یا بخشی از لاگ‌های جمع‌آوری شده خود را در یک data store دلخواه (در حال حاضر minio یا elasticsearch)، ذخیره کنید. برای این منظور لازم است روی دکمه ساخت پایپلاین کلیک کنید و در صفحه باز شده، نام پایپلاین و نوع data store مقصد را مشخص کنید. پس از انتخاب نوع data store، امکان وارد کردن تنظیمات خاص مرتبط با آن data store را خواهید داشت.

note

برای آشنایی بیشتر با نحوه ساخت پایپلاین می توانید به مستندات اتصال پایپلاین به MinIO و اتصال پایپلاین به Elasticsearch مراجعه کنید.

همچنین می‌توانید با مشخص کردن چند label، فقط زیر مجموعه‌ای از لاگ‌ها را که دارای ان labelها هستند، به data store مورد نظر خود انتقال دهید. پس از وارد کردن تنظیمات data store و مشخص‌کردن label ها، با کلیک روی دکمه ساخت پایپلاین، پایپلاین شما ساخته خواهد شد و شما می‌توانید لاگ‌های انتخابی خود را در data store مورد نظر خود مشاهده کنید. برای مثال شما با استفاده از پایپلاین‌ها می‌توانید لاگ‌های خود را دسته‌بندی کنید و هر دسته از لاگ‌ها را با توجه به retention time مورد نظر، و بازه hot بودن و ... در ایندکسی مجزا از elasticsearch ذخیره کنید.