Skip to main content

اتصال به Elasticsearch

ساخت و اتصال به Elasticsearch

در این مرحله مقادیر مربوط به اطلاعات elasticsearch موجود به همراه نام index وارد کنید . برای مثال میتوان از ایندکس «تاریخ-mylog» استفاده کرد.

بعد از ساخت، همه لاگ ها با ایندکس «تاریخ-mylog» در elasticsearch ذخیره میشوند.

کیبانا (Kibana) ابزاری پر کاربرد برای مصورسازی (Visualization) داده‌هاست. در صورتی که از کیبانا استفاده نمی‌کنید، می‌توانید از قسمت اپ‌های آماده در دارکوب، به سادگی یک اپ جدید کیبانا بسازید.

برای مشاهده لاگ ها در elasticsearch میتوانید از kibana استفاده کنید . ابتدا وارد قسمت index management شده و سپس با کلیک بر روی index pattern ایندکسی که در ابتدای ساخت پایپلاین وارد کردید را وارد کنید.

با وارد کردن index pattern میتواند برای مشاهده لاگ های خود به قسمت discover کیبانا مراجعه کنید.