Skip to main content

قدم بعدی

اولین اپ دارکوبی خود را دیپلوی کردیم. اجرای فرایند بیلد و دیپلوی تنها بخشی از امکانات پلتفرم دارکوب به کاربران است. در قدم بعدی می‌توانید با توجه به نیاز خود از پلتفرم ابری دارکوب استفاده کنید.

نیازهایی که دارکوب برای آن‌ها راه حل دارد

اگر می‌خواهید کدهای داکرایز شده‌ی خود را از طریق یک ریپوی گیت یا از طریق آپلود فایل، در دارکوب بیلد و دیپلوی کنید، از این مستندات استفاده کنید:

ساخت اپ در دارکوب از روی یک ریپو گیت | ساخت اپ در دارکوب از طریق آپلود فایل

اگر می‌خواهید از یک ایمیج داکر، یک اپ دارکوبی بسازید، این مستند به شما کمک خواهد کرد:

ساخت اپ در دارکوب از ایمیج داکر

امکان ساخت یک یا چند اپ دارکوبی هم‌زمان، با استفاده از محتوای Docker Compose در مستند زیر توضیح داده شده است:

ساخت اپ در دارکوب با استفاده از Docker Compose

امکان ساخت و مدیریت انواع اپ‌ها با استفاده از CLI هم‌روش:

ساخت و مدیریت اپ‌ها با استفاده از HamCTL


اگر نیازمند ابزارهای متنوع سازمانی و شخصی مثل وردپرس، جیرا، متابیس و ... هستید، ااز طریق این مستندات نیاز خود را رفع کنید:

ساخت اپ‌های آماده در دارکوب

اگر نیاز به ساخت دیتابیس‌ و دریافت بکاپ از آن‌ها دارید، می‌توانید از این مستندات استفاده کنید:

ساخت انواع دیتابیس‌های رایج در دارکوب

ما همواره در حال توسعه مستندات نحوه ساخت اپ‌های رایج در پلتفرم ابری دارکوب هستیم. مستندات این اپ‌های محبوب در زیر موجود هستند:

ساخت انواع اپ‌های محبوب در دارکوب