Skip to main content

معرفی سرویس

با استفاده از امکانات این سرویس می‌توانید به آسانی متریک‌های لایه اپلیکیشن خود را با فرمت پرومتئوس expose کرده و برای جمع‌آوری به سیستم معرفی کنید. این متریک‌ها هر چند ثانیه یک‌بار جمع‌آوری (scrape) و ذخیره می‌شوند. همچنین شما به تمام متریکهای موجود در Namespaceهایتان در کلاسترها (مثل مصرف سی‌پی‌یو، رم، دیسک و وضعیت اپ) دسترسی دارید. پس از فعالسازی این سرویس، آدرس Datasourceای (شامل آدرس اتصال، نام‌کاربری و رمزعبور) در اختیارتان قرار می‌گیرد که با اتصال به آن (به عنوان Prometheus) می‌توانید روی متریک‌هایتان query بزنید. همچنین با اتصال این دیتاسورس به گرافانا (Grafana) می‌توانید نمودارها و دشبوردهای دلخواهتان را بسازید و از تمام امکانات گرافانا استفاده کنید.