Skip to main content

ساخت و مدیریت Namespaceها در کنسول هم‌روش

Namespace چیست؟

نیم‌اسپیس، راهی برای جداکردن فضاها در کوبرنتیز است. با دسته‌بندی اپ‌ها و منابع در نیم‌اسپیس‌های مجزا، می‌توان آنها را به راحتی سازمان‌دهی کرد و نظم بخشید.

مزایای استفاده از Namespace

اپ‌های داخل هر نیم‌اسپیس، از اپ‌های نیم‌اسپیس‌های دیگر کاملا مجزا هستند. اگر چند اپ‌ را در یک فضا قرار دهیم، نام هرکدام از آنها باید یکتا باشد. اما با قرار دادن هرکدام در یک نیم‌اسپیس جداگانه، می‌توانیم اپ‌هایی با نام یکسان را در فضاهای متفاوت داشته باشیم.

اپ my-app را تصور کنید که یک نسخه production و یک نسخه staging دارد. هرکدام از اپ‌ها هم دیتابیس مخصوص خودشان را دارند. اگر همه این اپ‌ها در یک فضا قرار بگیرند، نام هر اپ و منابع آن به این صورت خواهد بود:

namespace: my-organization
- my-app-production
- my-app-db-production
- my-app-staging
- my-app-db-staging

اما اگر دو نیم‌اسپیس به نام‌های staging و production بسازید، به سادگی می‌توان اسم اپ‌ها در هردوگروه را my-app و my-app-db گذاشت.

namespace: production
- my-app
- my-app-db

namespace: staging
- my-app
- my-app-db

توصیه‌های استفاده از Namespace

اگر اپ کوچکی دارید، نیازی به استفاده از نیم‌اسپیس‌های مختلف نیست. اما اگر محیط staging و production جداگانه دارید، یا میکروسرویس‌های متعدد را در یک سازمان مدیریت می‌کنید، استفاده از نیم‌اسپیس راه خوبی برای نظم بخشیدن به اپ‌ها خواهد بود. شما می‌توانید نیم‌اسپیس‌ها را بر مبنای محیط مورد استفاده یا نام میکروسرویس جدا کنید. معمولا تقسیم‌بندی بر مبنای staging/production بیشتر توصیه می‌شود.

مطالبی برای آشنایی بیشتر:

ساخت Namespace در دارکوب

روی گزینه ساخت Namespace کلیک کنید.

اگر هنوز اپی نساخته‌‌اید، لینک ساخت اپ را زیر عنوان «ساخت اپ جدید» در صفحه کنسول پیدا کنید.

لیست نیم‌اسپیس‌های سازمان در اینجا قابل مشاهده است. همانطور که می‌بینید، به طور پیش‌فرض هر دیتاسنتر یک نیم‌اسپیس به نام سازمان شما دارد.

نامی برای نیم‌اسپیس جدید برگزینید و دیتاسنتر مورد نظر خود را انتخاب کنید.

هر نیم‌اسپیسی که می‌سازید، فقط در یک دیتاسنتر ساخته می‌شود و صرفا در همان دیتاسنتر قابل استفاده است. البته اگر بخواهید می‌توانید چند نیم‌اسپیس با نام یکسان در دیتاسنترهای متفاوت بسازید؛ اما هر کدام از آنها مستقل از یک دیگر خواهند بود.

حالا هنگام ساخت اپ، می‌توانید نیم‌اسپس مورد نظر را از دیتاسنتری که در آن قرار دارد، انتخاب کنید.

شما می‌توانید در هر سازمان، مجموعا ۱۰ نیم‌اسپیس داشته باشید.