Skip to main content

کلاستر کوبرنتیز اختصاصی

برای سازمان‌هایی که نیاز به سرویس کوبرنتیز اختصاصی داشته باشند، امکان ارائه‌ی کلاستر اختصاصی کوبرنتیز مدیریت‌شده وجود دارد. امکان ارائه‌ی دیتابیسهای مدیریت شده به همراه مانیتورینگ/الرتینگ/بکاپ/HA (در صورت پشتیبانی) وجود دارد. برای دیتابیسهای PostgreSQL, MySQL, ElasticSearch, Redis, Clickhouse, CockroachDB ،با توجه به تجربه‌ی عملیاتی در هم‌روش، امکان ارائه مشاوره در زمینه Tuning هم وجود دارد.

برای جمع آوری و مشاهده‌ی لاگها، استک EFK شامل ElasticSearch, Fluentd, Kibana به همراه operator جمع‌آوری لاگ (از stdout و فایلهای داخل کانتینر در حال اجرا) ارائه می‌شود. برای جمع‌آوری و مشاهده‌ی متریکها از Prometheus و Grafana استفاده می‌شود. همچنین برخی از دشبوردهای آماده (مانند مصرف منابع و ریکوئستهای http) از قبل برای شما آماده هستند و امکان جمع‌آوری متریکهای سفارشی با استفاده از ServiceMonitor فراهم است. همچنین رجیستری اختصاصی یا مشترک برای ذخیره‌سازی داکر ایمیج برنامه‌های شما ارائه می‌شود. همچنین کل ریکوئستهای http روزهای اخیر از طریق پنل کیبانا قابل مشاهده و بررسی هستند.

برای دریافت جزئیات فنی و غیرفنی راجع به این خدمت می‌توانید از طریق راه‌های ارتباطی درج شده در وب‌سایت هم‌روش با ما تماس بگیرید.