Skip to main content

لودبالانسر اختصاصی

معرفی

در صورت نیاز به IP ورودی اختصاصی و جدابودن (isolation) درخواست‌های HTTP اپ‌های شما از دیگر مشتریان کلاستر و پایداری بیشتر، می‌توانید از لودبالانسر اختصاصی استفاده کنید. تمام امکانات لودبالانسرهای اشتراکی کلاستر (شامل ssl termination, healthcheck, loadbalancing) در حالت اختصاصی هم در دسترس هستند. همچنین امکان جمع‌آوری لاگ و متریکها (در صورت فعالسازی سرویس مانیتورینگ و لاگ) در این حالت ممکن است. در صفحه‌ی اپ و تب «آدرس دامنه» در دارکوب می‌توانید از بین لودبالانسرهای موجود سازمان انتخاب کنید.

استفاده از لودبالانسر فقط برای دامنه‌‌های اختصاصی شما ممکن است و امکان استفاده از لودبالانسر برای دامنه‌های darkube.app وجود ندارد.

در صورتی که امکان ساخت لودبالانسر در کلاستر دلخواه شما فعال نیست، از طریق تیکت پشتیبانی به ما اطلاع بدهید.

ساخت لودبالانسر

برای ساخت لودبالانسر باید نام، کلاستر و تعداد Unit های آن را وارد کنید. با توجه به کلاستر و تعداد Unitها، قیمت ماهانه‌ی لودبالانسر متفاوت خواهد بود. این قیمت به شکل Pay as you go ساعتی محاسبه می‌شود. به ازای هر Unit لودبالانسر تعداد ریکوئستها و کانکشهای همزمان محدود است. در صورت نیاز به منابع بیشتر تعداد Unitها را افزایش بدهید.

پس از ساخت لودبالانسر می‌توانید ip و آدرس دامنه مربوط به آن را مشاهده کنید.

انتخاب لودبالانسر در ساخت اپ

برای استفاده از لودبالانسر برای اپهای مختلف می‌توانید از طریق تب «آدرس دامنه» و انتخاب لودبالانسر دلخواه اقدام کنید. دقت کنید که آدرس ip لودبالانسر جدید متفاوت با آدرس لودبالانسر اختصاصی است و باید در تنظیمات dns دامنه خود به آدرس جدید اشاره کنید.