Skip to main content

شروع کار با هم‌گیت

برای شروع کار با هم‌گیت ابتدا وارد سایت هم‌گیت می‌شویم.

ورود به هم‌گیت

در این صفحه روی گزینه «Sign in with Hamravesh» کلیک کنید.

ورود به هم‌گیت

در قدم بعد لازم است در کنسول هم‌روش وارد شوید و در صورت نداشتن اکانت، ثبت‌نام کنید.

ورود به کنسول

پس از ورود به کنسول، از شما درخواست می‌شود تا دسترسی‌های لازم را به هم‌گیت بدهید.

دسترسی‌های هم‌گیت

پس از دراختیار گذاشتن دسترسی‌ها اکانت هم‌گیت شما با موفقیت ساخته شده و وارد هم‌گیت می‌شوید.

حال می‌توانید پروژه‌های خود را روی هم‌گیت بسازید و بارگذاری کنید.