Skip to main content

داکر ایمیج

شما می‌توانید اپ خود را از روی یک ایمیج داکر پیش‌ساخته بسازید. برای ساخت اپ از روی ایمیج داکر پس از کلیک روی گزینه ساخت اپ، نوع «داکر ایمیج» را برای اپ خود انتخاب کنید.

انتخاب ایمیج

در قدم بعد لازم است اطلاعات ایمیج مورد نظر خود را وارد کنید.

آدرس ایمیج

در این قسمت نام ایمیج (به عنوان مثال nginx) و یا در صورت استفاده از مخزن شخصی، آدرس کامل ایمیج مورد نظر (به عنوان مثال repository.mydomain.ir/nginx) را وارد کنید. توجه داشته باشید که ایمیج مورد نظر شما باید به صورت عمومی (public) قابل دسترسی باشد. همچنین امکان اتصال به داکر رجیستری خصوصی شرکت شما هم وجود دارد. در صورت نیاز از طریق پشتیبانی اطلاع دهید.

تگ ایمیج

در این قسمت می‌توانید مشخص کنید که اپ شما از روی کدام تگ ایمیج مورد نظر ساخته شود.


پس از تنظیم این مقادیر، به مرحله‌ی بعد یعنی تنظیمات اپ هدایت خواهید شد: تنظیمات اپ داکری