Skip to main content

NATS

در این آموزش نحوه‌ی ساخت صف پیام NATS را در دارکوب بررسی می‌کنیم. NATS را می‌توان به عنوان صف پیام و ابزار ارتباط بین سرویس‌ها و برای پیاده‌سازی معماری رویداد محور (event-driven) استفاده کرد. از فواید NATS می‌توان به سادگی‌ اجرا و نگهداری و کارآیی بالا اشاره کرد.

برای اطلاعات بیشتر به سایت NATS و NATS: You Need it Now مراجعه کنید.

ساخت

برای ساخت NATS ابتدا در بخش ساخت اپ گزینه‌ی "داکر ایمیج" را انتخاب کنید. سپس nats را به عنوان ایمیج وارد کنید و نسخه‌ی دلخواه مثلا 2.9.2 را به عنوان تگ وارد کنید. می‌توانید نسخه‌های ممکن را با مراجعه به صفحه‌ی NATS در داکرهاب مشاهده کنید.

در مرحله بعد نام دلخواه اپ خود را وارد کنید و مقدار 4222 را به عنوان پورت سرویس وارد کنید. در مرحله‌ی بعد باید منابع اپ را انتخاب کنید. سپس با زدن دکمه‌ی «ساخت اپ» NATS ساخته و پس از چند ثانیه اجرا می‌شود.

روش مشابه برای ساخت، استفاده از روش «ساخت با داکرکامپوز» با محتوای زیر است:

version: "3.7"
services:
nats:
image: nats:2.9.2
ports:
- 4222:4222

در صورت نیاز به ماندگار شدن پیام‌ها و استفاده از fileStorage می‌توانید از امکان دیسک در دارکوب استفاده کنید.

اتصال

برای اتصال به NATS از Namespace یکسان، می‌توانید از آدرس داخلی و پورت ۴۲۲۲ استفاده کنید. برای اتصال از خارج کلاستر می‌توانید از kubectl port-forward استفاده کنید. توجه کنید که برای حفظ امنیت نباید پورت NATS را بدون داشتن احراز هویت به بیرون کلاستر باز کنید. برای اتصال با زبان‌های برنامه‌نویسی مختلف می‌توانید به صفحه‌ی مستندات NATS مراجعه کنید.