Skip to main content

Kibana

کیبانا رابط کاربری برای دسترسی به elasticseach است که با کمک آن می‌توان اطلاعات متفاوتی را نمایش داد و پرس‌و‌جو‌های مورد نیاز را به طور مستقیم روی elasticseach اجرا نمود. Kibana ابزار قدرتمندی برای دسترسی به elasticsearch است و با استفاده از آن چالش های متخلفی را از جمله نمایش Log, Metric, APM را می‌توان حل کرد. می‌توان داده‌های index شده در elasticsearch روی نمودار های متفاوتی مانند نمودار میله‌ای (Bar Chart) ، نمودار دایره‌ای (Pie Chart) و بسیاری دیگری از نمودار ها رسم نمود. به علاوه این قابلیت وجود دارد که تمامی داده‌ها را بی درنگ رصد کرد.

با استفاده از داشبورد کیبانا این قابلیت وجود دارد که داده‌ها را آنالیر کرد تا اطلاعات ارزشمند مورد نیاز خود را از میان انبوهی داده استخراج نمود و آن‌ها را داخل داشبورد کیبانا با دیگر اعضای تیم به اشتراک گذاشت.

ساخت Kibana در دارکوب

براس ساخت کیبانا ما نیاز به یک سرور elasticseach داریم. اگر نیاز به ساخت elasticseach دارید به مستند elastic مراجعه کنید.

در قسمت ساخت اپ، کیبانا را انتخاب می‌کنیم.

  • Elastic Host: آدرس سرور الستیکی که می‌خواهیم به کیبانا متصل کنیم.

در صورتی که از اپ آماده Elastic در همروش استفاده کرده‌ایم، آدرس سرور برابر با url اپ آماده الستیک خواهد بود. همچنین در صورتی که الستیک و کیبانا در یک نیم‌اسپیس قرار داشته باشند، می‌توانید برای آدرس سرور از آدرس داخلی الستیک نیز استفاده کنید.

به عنوان مثال در صورتی که آدرس داخلی الستیک my-elastic.production.svc باشد، آدرس سروری که وارد می‌کنید برابر با http://my-elastic.production.svc:9200 خواهد شد.

  • نام کاربری و رمز عبور: در صورتی که سرور الستیک، نام کاربری و رمز عبور داشته باشد، آنها را در بخش‌های username و password وارد می‌کنیم.

  • آدرس زیر دامنه: آدرسی که با آن می‌خواهیم به کیبانا وصل شویم.

سپس در صفحه بعد پلن مناسب خود را انتخاب می‌کنیم و کیبانا را می‌سازیم. کمی صبر می‌کنیم تا کار ساخت کیبانا به اتمام برسد. حال می‌توانیم با آدرسی که از قبل مشخص کرده‌ایم وارد کیبانا شویم.

اگر سرور elasticsearch پسورد داشته باشد با این صفحه رو به رو می‌شودیم که با وارد کردن اطلاعات خواسته شده می‌توانیم از کیبانا استفاده کنیم.