Skip to main content

Rocket.Chat

راکت‌چت پروژه چت گروهی متن‌بازی است که امروزه میان افراد و سازمان‌ها محبوبیت قابل‌توجهی پیدا کرده‌است. هدف پدید‌آورنده‌ آن ایجاد معادل متن‌باز مجانی برای نرم‌افزار محبوب Slack بوده‌است. Rocket.Chat ابزار توان‌مندی است که امکان ایجاد سرور چت اختصاصی با قابلیت شخصی‌سازی زیادی را به ادمین آن فراهم می‌کند. تغییرات در تنظیمات Rocket.Chat (به همراه پاره‌ای دیگر از اعمال) از طریق API نیز امکان پذیر است. Rocket.Chat دارای کلاینت‌های وب، موبایل و دسکتاپ است. هم‌چنین، امکان ادغام آن با سرویس Jitsi.Meet جهت ایجاد تماس صوتی‌تصویری نیز وجود دارد. برای اطلاع بیشتر، می‌توانید به این لینک مراجعه کنید.

ساخت Rocket.Chat

  1. در قسمت «ساخت اپ»، ذیل «ساخت اپ آماده»، Rocket.Chat را انتخاب کنید. در این مرحله، نام و زیردامنه‌ای برای نسخه Rocket.Chat خود برگزینید.

  2. در صفحه بعد، پس از انتخاب پلن مورد نظر، گزینه «ساخت اپ» را انتخاب کنید. پس از گذشت زمانی کوتاه، نسخه Rocket.Chat شما مستقر خواهد‌شد.

  3. جهت راه‌اندازی نسخه Rocket.Chat، به دامنه‌ای که در مرحله نخست برگزیده‌اید مراجعه کنید. در صفحه اول، یک کاربر ادمین بسازید و در مراحل بعد، تنظیمات سازمان و سرور خود تا تعیین کنید.