Skip to main content

لاگ‌های Runtime

دارکوب این امکان را به شما می‌دهد که لاگ اپ خود را به صورت Real Time مشاهده کنید. برای این کار کافی است پس از کلیک روی اپ مورد نظر در لیست اپ‌ها وارد بخش logs شوید.

امکانات این صفحه (به ترتیب از راست به چپ):

امکانات لاگ

  1. نمایش تاریخ هر خط لاگ
  2. نمایش شماره خط لاگ
  3. نمایش آخرین خط لاگ
  4. نمایش 100 خط بعدی لاگ (در صورت وجود)
  5. نمایش 100 خط قبلی لاگ (در صورت وجود)
  6. نمایش اولین خط لاگ
  7. توقف یا فعال‌سازی بارگزاری مجدد لاگ‌ها در هر 5 ثانیه

انتخاب پاد و کانتینر

در این صفحه در صورتی که اپ شما دارای چند پاد و کانتینر باشد، به تفکیک می‌توانید لاگ مربوط به هر کانتینر و پاد خود را مشاهده نمایید.

نمایش لاگ نسخه قدیمی

در صورتی که کانتینر انتخاب‌شده‌ی شما در گذشته دارای یک نسخه‌ی Kill شده یا Terminate شده باشد، با فعال‌سازی این گزینه می‌توانید لاگ مربوط به نسخه‌ی قدیمی کانتینر انتخاب شده را مشاهده نمایید. توجه داشته باشید که برای نمایش مجدد لاگ‌های نسخه‌ی فعلی کانتینر، این گزینه را مجدداً غیرفعال کنید.