Skip to main content

نمودارهای مصرف منابع

در صفحه‌ی جزئیات اپ در قسمت «مصرف منابع» می‌توانید نمودارهای مرتبط به هر اپ (فعلا شامل مصرف CPU, RAM, Disk) را مشاهده کنید. برای تمام انواع اپ به جز استاتیکها این نمودارها قابل مشاهده هستند. نمودار مصرف دیسک تنها برای اپهای دیسک دار قابل مشاهده است. همچنین امکان تعیین بازه‌ی زمانی و بروزرسانی (refresh) خودکار این نمودارها وجود دارد.

نمودار مصرف CPU

نمودار مصرف RAM

نمودار مصرف Disk