Skip to main content

(HPA) مقیاس‌پذیری خودکار

مقیاس پذیری خودکار یا Horizontal Pod Autoscaling قابلیتی در کوبرنتیز است که به شما کمک می‌کند به صورت خودکار تعداد پادهای درحال اجرای اپ‌تان را تغییر دهید. با این قابلیت، در زمان‌هایی که حجم درخواست‌ها (مصرف CPU یا RAM) بالا می‌رود، تعداد پادها افزایش می‌یابد و اپ شما می‌تواند به load بیشتری پاسخ بدهد. در عین حال در زمان‌های کاهش درخواست‌ (مانند شب‌ها)، با کاهش تعداد پادها هزینه‌ی پرداختی‌تان کاهش می‌یابد.

برای تنظیم مقیاس پذیری خودکار به قسمت مدیریت منابع > مقیاس‌پذیری مراجعه کنید. با تنظیم حداقل و حداکثر تعداد رپلیکا و درصد مصرف CPU یا RAM، قابلیت HPA اپ را تنظیم کرده و دکمه‌ی «ذخیره تغییرات» را بزنید.

حداقل تعداد رپلیکا HPA

حداقل رپلیکای مقیاس‌پذیری خودکار نباید کمتر از تعداد رپلیکا ثابت باشد.

مقدار رپلیکای اپ حداقل 1 و حداکثر می‌تواند 20 باشد. متناسب با اعدادی که در HPA تنظیم کرده‌اید هر چند دقیقه سرویس بررسی شده و تغییرات مورد نیاز در صورت لزوم داده می‌شود.