Skip to main content

هشدارهای اپ

هنگامی که اپ شما دارای هشدار خاصی باشد، به این معناست که عملکردی غیرعادی در اپ وجود دارد و یا اتفاقی رخ داده که ممکن است در آینده عملکرد صحیح اپ شما را تحت تاثیر قرار دهد. در هشدار زیر از 93% دیسکِ اپ استفاده شده است و برای رفع آن باید اقدامی صورت گیرد.

انواع هشدارها می‌توانند برای اپ شما ایجاد شوند. هشدارهایی مانند قرار گرفتن اپ در وضعیت ناسالم (Not Ready)، افزایش تعداد Restartهای پاد در یک بازه زمانی نسبتاً کوتاه، پر شدن دیسک و ...

نکته‌ی قابل توجه در مورد هشدارها و امکانات بیشتر آن‌ها در دارکوب، امکان تعیین اعلان‌های ایمیل برای دریافت هشدارهاست. این اعلان‌ها در سطح سازمان تعریف می‌شوند. برای دسترسی به این مستندات و مطالعه بیشتر در مورد انواع هشدارهای تعیین شده توسط دارکوب، به مستند مدیریت هشدارهای سازمان مراجعه کنید.