Skip to main content

Eventهای پاد

اولین نقطه‌ی مواجهه‌ی شما با وضعیت اپ، در لیست اپ‌ها است. در حالتی که اپ در وضعیت Running یا Disabled باشد، شرایط عادی بنظر می‌رسد. در صورتی که هر state متفاوتی با این دو وضعیت دیدید، یا برای تغییر وضعیت باید کمی صبر کنید و یا باید نسبت به رفع خطا اقدام کنید.

برای مشاهده Eventهای سایر پادها می‌توان روی نام پاد کلیک کرد و Eventهای مربوط به آن را دید.

همین امکان در صفحه‌ی اطلاعات اپ به صورت لیستی وجود دارد. با کلیک روی وضعیت هر پاد، eventهای آن نیز باز خواهد شد. همچنین چهار آیکن در کنار هر ردیف از جدول پادها وجود دارد که با کلیک روی هر کدام، می‌توانید به میزان مصرف منابع، لاگ‌های Runtime، ترمینال و eventهای همان پاد دسترسی داشته باشید.