Skip to main content

تاریخچه تغییرات

تغییراتی که در اپ خود ایجاد می‌کنید، مانیفست‌های اپ را تغییر می‌دهند. در بخش تاریخچه تغییرات می‌توانید هر نسخه تغییریافته از اپ را با نسخه قبلی‌اش را بررسی کنید.

از منوی کناری صفحه‌ی اپ، وارد بخش تاریخچه تغییرات شوید.

در حالت پیش‌فرض، می‌توانید لیست تغییرات یک هفته اخیر را ببینید. با کلیک روی تاریخ‌های بالا سمت چپ، پنجره زمانی اعمال‌شده را تغییر دهید.

با باز کردن هر یک از موارد لیست، جزئیات تغییر را مشاهده کنید.