Skip to main content

بیلدها

لیست بیلدها

در اپ‌های نوع گیتی امکان مشاهده‌ی لاگ بیلدها در دارکوب وجود دارد. با کلیک روی "لیست بیلدها" از منوی اطلاعات اپ، لیستی از بیلدهای اخیر اپ شما نمایش داده می‌شود.

نوع بیلدر

دارکوب برای بیلد از دو نوع بیلدر استفاده می‌کند.

  1. در صورتی که اپ شما دارای Dockerfile باشد، فرایند بیلد با استفاده از این داکرفایل انجام ‌می‌شود.
  2. در صورتی که از ساخت اپ بدون Dockerfile استفاده کرده باشید، دارکوب از یک ایمیج استاندارد (Heroku Build Packs) مربوط به stack مورد نظر شما استفاده کرده و اپ را بیلد می‌کند.

بیلد و دیپلوی آخرین کامیت

با فشردن این دگمه، آخرین کامیت اپ شما مجدداً بیلد و دیپلوی خواهد شد.

مشاهده لاگ هر بیلد

اگر روی هر یک از آیتم‌های بیلدشده کلیک کنید، اطلاعات بیلد مورد نظر مثل branch، commit، log و وضعیت بیلد به شما نمایش داده خواهد شد. با فشردن دگمه‌ی بیلد و دیپلوی مجدد کامیت، یک job بیلد جدید از کامیت مورد نظر ایجاد شده و در بالای بقیه‌ی بیلدها قرار گرفته، اجرا می‌شود.

خطای TLS handshake timeout به هنگام بیلد

این نوع خطا مرتبط با شرایط شبکه‌ای، چه در حوزه دیتاسنتر چه در سطح کشور، هستند و معمولا با تلاش مجدد رفع می‌شوند. به طور مثال به هنگام استفاده از ایمیج‌های مایکروسافت ممکن است با این خطا برخورد کنید. برای پیشگیری از خطا در این مثال می‌توانید از mcr.hamdocker.ir به جای mcr.microsoft.com استفاده کنید.

اگر از gitlab-ci.yml استفاده می‌کنید، برای اطلاعات بیشتر در رابطه با راه‌اندازی ، مشکلات متداول و ...می‌توانید به مستندات آن مراجعه کنید.